Ogólne Warunki Sprzedaży i Korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA


PRZEGLĄD

Ta witryna internetowa jest obsługiwana przez Nj luxury. Na całej stronie używamy terminów „my”, „nasz” i „nasz” w odniesieniu do Nj luxury. Ta witryna internetowa, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi, do których daje dostęp, są oferowane przez Nj luxury użytkownikowi, którym jesteś, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, postanowień, polityk i zawiadomień zawartych tutaj.

Przez odwiedzenie naszej witryny i/lub zakupienie czegoś od naszej firmy, korzystasz z naszej „Usługi” i akceptujesz związanie się warunkami i postanowieniami określonymi poniżej („Warunki ogólne”, „Warunki korzystania”), w tym warunkami, postanowieniami i politykami tutaj wymienionymi i/lub dostępnymi za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym, lecz nie tylko, do osób odwiedzających, dostawców, klientów, kupców i/lub dostawców treści. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania przed wejściem na naszą witrynę i korzystaniem z niej. Korzystając z dowolnej części Witryny lub z niej korzystając, zgadzasz się związaniem się niniejszymi Warunkami korzystania. Jeżeli nie akceptujesz wszystkich postanowień i warunków niniejszej umowy, możesz nie mieć dostępu do witryny lub korzystać z jej usług. Jeżeli niniejsze Warunki korzystania są traktowane jako oferta, ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do nich.

Każde nowe narzędzie lub funkcja dodane do tego sklepu podlega również Warunkom korzystania. Najnowszą wersję Warunków korzystania możesz zawsze sprawdzić na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania, publikując takie aktualizacje i/lub zmiany na naszej witrynie. Twój obowiązek polega na okresowym sprawdzaniu tej strony pod kątem zmian. Kontynuowanie korzystania z witryny lub dostępu do niej po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Ta firma dostarcza nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SECTION 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO

Przyjmując niniejsze Warunki korzystania, oświadczasz, że osiągnąłeś(aś) pełnoletniość lub osiągnąłeś(aś) wiek pełnoletni w swoim regionie, prowincji lub stanu i udzieliłeś(aś) nam zgody na umożliwienie korzystania z tego serwisu każdej osobie niepełnoletniej, za którą ponosisz odpowiedzialność.

W żadnym przypadku nie wolno Ci używać naszych produktów w sposób nielegalny lub nieautoryzowany, ani naruszać przepisów prawa w swojej jurysdykcji podczas korzystania z Usługi (w tym, lecz nie tylko, przepisów dotyczących praw autorskich).

Nie wolno Ci przesyłać robaków komputerowych, wirusów ani żadnych kodów o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z Warunków skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem świadczonych ci usług.

SECTION 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdej osoby w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu.

Rozumiesz, że treści generowane przez Ciebie (z wyłączeniem informacji dotyczących karty kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania, co obejmuje (a) transmisje przez różne sieci; i (b) zmiany dokonywane w celu dostosowania się i przystosowania do wymagań technicznych połączenia sieciowego lub urządzenia. Informacje dotyczące Twojej karty kredytowej zawsze są szyfrowane podczas ich przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się, że nie będziesz reprodukować, kopiować, duplikować, sprzedawać, revendre ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi, ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której jest świadczona Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki używane w niniejszej umowie są zamieszczone wyłącznie jako elementy informacyjne i nie ograniczą w żaden sposób ani nie wpłyną na niniejsze Warunki.

SECTION 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie są nieścisłe, niekompletne lub przestarzałe. Zawartość tej strony jest udostępniana wyłącznie w celach ogólnych informacyjnych i nie powinna być traktowana ani używana jako jedyny podstawowy środek do podejmowania decyzji bez konsultacji bardziej istotnych, dokładnych, kompletnych lub aktualnych źródeł informacji. Jeśli polegasz na treści tej strony, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne dane historyczne. Z definicji dane historyczne nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jej informacji, bez względu na okoliczności. Zgadzasz się, że należy ci monitorować zmiany wprowadzane na naszej stronie.

SECTION 4 – ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi (lub jej dowolnej części) w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności przed tobą lub przed jakąkolwiek trzecią stroną za zmiany cen, ani za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub przerwę w świadczeniu Usługi.

SECTION 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli to ma miejsce)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne tylko online za pośrednictwem strony internetowej. Może się zdarzyć, że ilości tych produktów lub usług są ograniczone, a zwroty lub wymiany są ściśle związane z naszą Polityką zwrotów.

Staramy się prezentować kolory i obrazy produktów dostępnych w sklepie tak precyzyjnie, jak to możliwe. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów na ekranie twojego komputera. Zastrzegamy sobie prawo, choć nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dla określonej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Pozwalamy sobie na stosowanie tego prawa w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczania ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszelkie opisy produktów i ich ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili, bez uprzedzenia i według naszej własnej dyskrecji. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania sprzedaży produktu w dowolnym momencie. Każda oferta produktu lub usługi na tej stronie jest nieważna tam, gdzie prawo to zabrania.

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów, które kupujesz lub pozyskujesz, będzie spełniać twoje oczekiwania, ani że ewentualne błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ ROZRACHUNKÓW I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupów dokonane przez jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe lub jedno zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia z użyciem tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli dokonamy zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, korzystając z adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego lub numeru telefonu podanego podczas składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez handlowców, sprzedawców lub dystrybutorów. Zgadzasz się dostarczać bieżące, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta dla wszystkich dokonanych zakupów w naszym sklepie. Zgadzasz się szybko aktualizować swoje konto i wszelkie inne informacje, w tym swój adres e-mail oraz numery kart kredytowych i ich daty ważności, abyśmy mogli finalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy sprawdzić naszą Politykę zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA FAKULTATYWNE

Mamy możliwość udostępnienia Ci dostępu do narzędzi firm trzecich, które nie są przez nas monitorowane, kontrolowane ani zarządzane.

Oświadczasz i zgadzasz się, że dostarczamy Ci dostęp do tych narzędzi „takimi, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, reprezentacji czy warunków, bez wyraźnej aprobaty. Nie ponosimy odpowiedzialności za cokolwiek wynikające z lub związane z Twoim korzystaniem z narzędzi fakultatywnych firm trzecich.

Korzystanie przez Ciebie z narzędzi fakultatywnych oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się całkowicie według Twojego uznania i na Twoje własne ryzyko. Ponadto Ty masz obowiązek zapoznać się z warunkami, na jakich te narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców trzecich i zaakceptować te warunki.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub nowe funkcje za pośrednictwem witryny (w tym wprowadzanie nowych narzędzi i zasobów). Nowe te usługi i/lub funkcje również będą podlegać niniejszym Warunkom korzystania.

ARTYKUŁ 8 – LINKI DO INNYCH STRON 

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać elementy pochodzące od firm trzecich.

Linki do stron trzecich na tej stronie mogą przekierować Cię na strony internetowe firm trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania lub oceny ich treści lub dokładności, i nie gwarantujemy oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub strony internetowe, ani za inne treści, produkty lub usługi pochodzące od źródeł trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub straty związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji związanych z tymi stronami internetowymi trzecich. Przed przystąpieniem do transakcji prosimy o dokładne przeczytanie polityk i praktyk tych firm trzecich oraz upewnienie się, że je zrozumiałeś. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów firm trzecich należy kierować bezpośrednio do tych firm trzecich.

ARTYKUŁ 9 – KOMENTARZE, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli, na nasze żądanie, przesyłasz określone treści (na przykład w ramach udziału w konkursach) lub jeśli bez naszego żądania przesyłasz pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, listem czy w inny sposób (zbiorczo „komentarze”), udzielasz nam prawa, w każdym czasie i bez ograniczeń, do modyfikacji, kopiowania, publikowania, dystrybuowania, tłumaczenia i używania we wszelkich mediach wszystkich komentarzy, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy w żadnym przypadku zobowiązani: (1) utrzymywać poufności komentarzy; (2) rekompensować kogokolwiek za przekazane komentarze; ani (3) odpowiadać na komentarze. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani, usuwać treści i konta zawierające treści, które według nas, według naszego wyłącznego uznania, są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób karalne lub naruszają prawa własności intelektualnej strony trzeciej lub niniejsze Warunki korzystania. Zgadzasz się, że Twoje komentarze w żadnym wypadku nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych ani własności intelektualnej. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać żadnych treści nielegalnych, obraźliwych ani obscenicznych, ani żadnych wirusów komputerowych ani innych złośliwych programów mogących w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub dowolnej strony internetowej powiązanej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać, że jesteś kimś, kim nie jesteś, ani próbować nas wprowadzić w błąd, nas lub osoby trzecie, co do pochodzenia komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, jakie przekazujesz, oraz za ich dokładność. Odmawiamy wszelkiej odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osobę trzecią.

ARTYKUŁ 10 – INFORMACJE OSOBISTE

Przekazywanie informacji osobistych na naszej stronie internetowej podlega naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Być może zdarzą się czasem, zarówno na naszej stronie, jak i w Usłudze, informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia związane z opisami, cenami, promocjami, ofertami, kosztami wysyłki, czasami dostawy i dostępnością produktów. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, a nawet anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są nieścisłe, w każdym przypadku i bez uprzedzenia (także po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania informacji podanych w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, w tym, lecz nie tylko, informacji o cenach, chyba że wymaga tego prawo. Żadna określona data aktualizacji ani aktualizacji zastosowana do Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej nie ma na celu wskazania, że wszystkie informacje oferowane w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

ARTICLE 12 – UTILISATIONS INTERDITES


En plus des autres interdictions énoncées dans les Conditions d’utilisation, il vous est interdit d’utiliser le site ou son contenu :
(a) à des fins illégales ; (b) pour inciter des tiers à réaliser des actes illégaux ou à y prendre part ; (c) pour enfreindre toute ordonnance locale ou toute réglementation, règle ou loi internationale, fédérale, provinciale ou étatique ; (d) pour transgresser ou violer nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tiers ; (e) pour harceler, maltraiter, insulter, blesser, diffamer, calomnier, dénigrer, intimider ou discriminer quiconque en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion, de l’origine ethnique, de la race, de l’âge, de l’origine nationale ou d’un handicap ; (f) pour soumettre des renseignements faux ou trompeurs ;
(g) pour mettre en ligne ou transmettre des virus ou tout autre type de code malveillant qui sera ou pourrait être utilisé en vue de compromettre la fonctionnalité ou le fonctionnement du Service ou de tout site web connexe, ainsi que d'autres sites web ou d’Internet ; (h) pour recueillir ou suivre les renseignements personnels d’autrui ; (i) pour spammer, hameçonner, détourner un domaine, extorquer des informations, parcourir, explorer ou balayer le web ; (j) à des fins obscènes ou immorales ; ou (k) pour perturber ou contourner les mesures de sécurité du Service ou de tout site connexe, ainsi que d'autres sites web ou d’Internet. Nous nous réservons le droit de mettre fin à votre utilisation du Service ou de tout site web connexe pour avoir enfreint les interdits en matière d'utilisation.


ARTICLE 13 – EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Nous ne garantissons, certifions ou déclarons en aucun cas que votre utilisation de notre Service sera ininterrompue, sécurisée, sans délai ou sans erreur.

Nous ne garantissons pas que les résultats qui pourraient être obtenus en utilisant le Service seront exacts ou fiables.

Vous acceptez que, de temps à autre, nous puissions retirer le Service pour des périodes indéterminées ou l'annuler à tout moment et sans préavis.
Vous convenez expressément que votre utilisation du Service, ou votre incapacité à utiliser celui-ci, est à votre seul risque. Le Service ainsi que tous les produits et services qui vous sont fournis par le biais de celui-ci sont (sauf mention expresse de notre part) fournis « tels quels » et « sous réserve de disponibilité » pour votre utilisation, et ce, sans représentation, garanties ou conditions d'aucune sorte, soit expresses soit implicites, y compris toutes les garanties ou conditions implicites de commercialisation ou de qualité marchande, d’adaptation à un usage particulier, de durabilité, de titre et d’absence de contrefaçon.
Nj luxury, nos directeurs, responsables, employés, sociétés affiliées, agents, contractants, stagiaires, fournisseurs, prestataires de services et concédants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute blessure, perte, réclamation, ou de quelconques dommages directs, indirects, accessoires, punitifs, spéciaux ou consécutifs, y compris mais sans s'y limiter, de la perte de profits, revenus, économies ou données, de coûts de remplacement ou autres dommages similaires, qu’ils soient contractuels, délictuels (même en cas de négligence), de responsabilité stricte ou autre, résultant de votre utilisation du Service ou de tout service ou produit recourant à celui-ci, ou de toute autre réclamation liée de quelque manière que ce soit à votre utilisation du Service ou de tout produit, y compris mais sans s'y limiter, à des erreurs ou omissions dans un contenu, ou à de quelconques pertes ou dommages découlant de l’utilisation du Service ou d'un contenu (ou produit) publié, transmis ou rendu accessible par le biais du Service, et ce, même si vous avez été averti(e) de la possibilité qu’ils surviennent.
Du fait que certains États ou juridictions ne permettent pas d’exclure ou de limiter la responsabilité quant aux dommages consécutifs ou accessoires, notre responsabilité dans ces États ou juridictions sera limitée dans la mesure maximale permise par la loi.

ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się na zwolnienie, obronę i zabezpieczenie Nj luxury oraz naszej spółki macierzystej, naszych filii, spółek stowarzyszonych, partnerów, kierowników, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym opłat za rozsądne usługi prawnicze, zgłoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią w wyniku lub na skutek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów do nich odnoszących się, lub naruszenia jakiejkolwiek ustawy lub praw jakiejkolwiek strony trzeciej.

ARTYKUŁ 15 – ROZŁĄCZNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie jednak obowiązywać w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a nieważna część zostanie uznana za odłączoną od niniejszych Warunków użytkowania, bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

ARTYKUŁ 16 – REZYGNACJA

Zobowiązania i odpowiedzialności stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy, aż do wszelkich celów.

Niniejsze Warunki użytkowania pozostaną w mocy, chyba że zostaną przez Ciebie lub przez nas rozwiązane. Możesz rozwiązać te Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług, lub gdy przestajesz korzystać z naszej strony. Jeśli uznajemy lub podejrzewamy, według naszego wyłącznego uznania, że nie przestrzegasz lub nie przestrzegałeś żadnego postanowienia lub zapisu niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W takim przypadku pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie zaległe kwoty do daty rozwiązania (włącznie), w wyniku czego możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub do ich części).

ARTYKUŁ 17 – CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Jakakolwiek niewykonanie przez nas prawa lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie stanowi rezygnacji z tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki korzystania, a także wszelkie inne polityki lub zasady działalności, które publikujemy na tej stronie lub dotyczą Usługi, stanowią pełne porozumienie i umowę między tobą a nami, regulujące korzystanie z Usługi. Zastępują one wszelkie wcześniejsze i obecne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między tobą a nami (w tym, ale nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków korzystania). Wszelkie niejasności co do interpretacji niniejszych Warunków korzystania nie powinny być interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

ARTYKUŁ 18 – STOSOWANE PRAWA

Niniejsze Warunki korzystania, a także wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Ci Usługi, są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem w miejscowości ŁAPY, 18-100, Polska.

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Możesz zawsze sprawdzić najnowszą wersję Warunków Użytkowania na tej stronie.

Zachowujemy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków Użytkowania, publikując takie aktualizacje i/lub modyfikacje na naszej stronie internetowej. Twój obowiązek to regularne sprawdzanie naszej strony internetowej, aby sprawdzić, czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany. Kontynuując dostęp do naszej strony internetowej i korzystając z Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania, akceptujesz te zmiany.

ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Użytkowania można kierować na adres Njluxurybeautyshop@gmail.com.